image/svg+xml

Danie1 B4rrio Fierr0

Writer. Information Architect. Curious being.Redactor. Arquitecto de información. Mente curiosa.Redaktor. Architekt informacji. Ciekawski.


The joy of SVG

A workshop on some of the things one can do with Scalable Vector Graphics. Feel free to fork the repo.Un taller sobre Scalable Vector Graphics.
Si te interesa, echa un vistazo al repositorio.
Warsztat na rzecz Scalable Vector Graphics.
Nie krępuj się, fork'uj repo.

MeetContent

I help run this community of practice for technical writers and other content workers.Echo una mano organizando esta comunidad
de diseñadores y redactores técnicos.
Współprowadzę to stowarzyszenie
dla pisarzy technicznych i nie tylko.


DocOpsDocOpsDocOps

I got invited to Львів/Lviv/Lwów/Lemberg/Leopolis and talked about managing TechComms teams. Fuí invitado a Львів/Lviv/Lwów/Lemberg/Leopolis para hablar de cómo gestionar equipos de redactores técnicos.
(En Inglés)
Zostałem zaproszony do Lwowa i opowiadałem o zarządzania zespołów TechComms.
(Po angielsku)


SOAP!18

My latest talk in Kraków.
There's a video recording here.
Mi última charla en Cracovia.
Aquí tienes una grabación en video.
(En Inglés)
Prezentacja z Krakowa.
Tutaj znajdziesz nagranie.
(Po angielsku)


SOAP!16

I was in Kraków and did some talking.
Some nice people recorded it.
Estuve en Cracovia y di una charla.
Alguien se tomó la molestia de grabarla.
(En Inglés)
Byłem w Krakowie z prezentacją.
Mili ludzie to nagrali.
(Po angielsku)


IA in 6 minutesIA en 6 minutosIA w 6 minut

A pechakucha.
Very much inspired by Abby Covert.
Una pechakucha sobre arquitectura de información.
Inspirada en el trabajo de Abby Covert.
Pechakucha o architektura informacji.
Mocno inspirowana przez Abby Covert.


We become what we behold

Somos lo que vemos

We become what we behold

A fork of Nicky Case's game.
Also translated into Spanish and Polish (soon).
Una traducción del juego de Nicky Case.Tłumaczenie gry Nicky Case'a.


My repoMi repositorioMoje repo

Learning by doing.
And there is a lot to learn.
Aprendo experimentando.
Hay mucho que aprender.
Uczę się.
Najlepiej na przykładach.